EU projekt – certifikacijom proizvoda do tržišta

5. ožujka 2018. Autor: Ivan Pongračić

Naziv projekta korisnika:

“Globalni Sphere” tvrtke Sphere d.o.o. za projekt certifikacijom proizvoda do tržišta.

Kratki opis projekta:

Sphere je 2017. godine na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Globalni Sphere“. Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva „OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ tvrtka Sphere je započela provedbu projekta u siječnju 2018. godine.

Glavni izazov s kojim se Sphere d.o.o. susreće za sada je nedostatak svih potrebnih certifikata za električne proizvode vlastite proizvodnje radi lakše prodaje na inozemnom tržištu.

Dugoročni cilj poslovanja je pozicionirati se vlastitim proizvodima na svjetskom tržištu. Za sada je više od polovice godišnjeg prihoda od izvoza u zemlje Europske Unije i u Aziju. Ciljna skupina projekta su djelatnici Jednostavnog društva, kojima će porasti produktivnost, te se poboljšati radni uvjeti. Krajnji korisnici projekta su postojeći i budući klijenti zbog veće kvalitete finalnog proizvoda i usluge, obitelji djelatnika koji će imati stabilno radno mjesto, dobavljači ulaznih sirovina uslijed povećanja fizičkog obujma poslovanja, domaći kooperanati koji proizvode dijelove za Sphere d.o.o. proizvode, gospodarstvo Grada Varaždina i RH zbog rasta izvoza te očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta. Završetak projekta planiran je u listopadu 2018. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je zadovoljavanje EMC normi proizvoda tvrtke SPHERE d.o.o.. Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima. Očekivani rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 300%, povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu za 300% te 3 novozaposlenih.

Povezane vijesti