EU projekt – internacionalizacija poslovanja

9. prosinca 2022. Autor: admin

Naziv projekta korisnika:

“Internacionalni Sphere” tvrtke Sphere d.o.o. za internacionalizaciju poslovanja MSP-ova.

Kratki opis projekta:

Sphere je 2018. godine na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta prijavio projekt pod nazivom „Internacionalni Sphere“. Nakon odluke o financiranju i dodjeli bespovratnih sredstava u okviru javnog poziva „OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ tvrtka Sphere je započela provedbu projekta u ožujku 2019. godine.

Glavni izazov s kojim se Sphere d.o.o. susreće za sada je premala prisutnost na inozemnom tržištu.

Dugoročni cilj poslovanja je pozicionirati se vlastitim proizvodima na svjetskom tržištu. Za sada je više od polovice godišnjeg prihoda od izvoza u zemlje Europske Unije, Novi Zeland, Australija i Azija. Ciljna skupina projekta su djelatnici Jednostavnog društva, kojima će porasti produktivnost, te se poboljšati radni uvjeti. Krajnji korisnici projekta su postojeći i budući klijenti, obitelji djelatnika koji će imati stabilno radno mjesto, dobavljači ulaznih sirovina uslijed povećanja fizičkog obujma poslovanja, domaći kooperanati koji proizvode dijelove za Sphere j.d.o.o. proizvode, gospodarstvo Grada Varaždina i RH zbog rasta izvoza te očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta. Završetak projekta planiran je u lipnju 2022. godine.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je pronalazak novih poslovnih partnera tvrtke SPHERE d.o.o.. Ostvarenje navedene svrhe projekta teži ostvarenju općeg cilja kojim će se doprinijeti razvoju i rastu malog i srednjeg poduzetništva na domaćem i stranim tržištima. Očekivani rezultati projekta su povećanje prihoda od prodaje 400%, te povećanje prihoda od prodaje u inozemstvu za 500%.

Povezane vijesti